Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Remake kauzy Uzunoglu: Šikana českého Kurda

7. 05. 2017 12:32:58
Dramatický příběh Y. Uzunoglu sleduji od roku 1997.Již tehdy jsem byl svědkem více než podivného jednání našich orgánů činných v trestním řízení. Dr. Uzunoglu byl nakonec plně rehabilitován a dostalo se mu omluvy.

Tehdy jsem napsal několik článků z průběhu celé události, na základě nichž si veřejnost mohla udělat představu, že za určitých podmínek mohou orgány činné v trestním řízení selhávat. Podobně jako Dr. Uzunoglu bych nečekal, že se po tom všem někdo pokusí o "remake" z hlediska postupu orgánů činných v trestním řízení.

Dr. Uzunoglu se významně angažuje v rozvíjení česko – kurdských vztahů v situaci, kdy Kurdové v Iráku mají významnou autonomii a kdy se pro naše firmy nabízí řada významných ekonomických kontraktů. Jako vysoce vzdělanému, dobře informovanému, s širokým spektrem osobních kontaktů a hlavně mimořádně vyvinutou empatií se Dr. Uzunoglu podařilo shromáždit cenné poznatky o vývoji ideového zázemí islámského terorismu. A v této situaci se celý příběh s pronásledováním Dr. Uzunoglu začíná znovu opakovat. Pro mě téměř neuvěřitelné.

Rozhodl jsem se o tom, co se událo, informovat formou zveřejnění autentického podání z pera Dr. Uzunoglu, které bylo předáno Okresnímu Soudu Praha – východ Na Poříčí 20/1044 pod spisovou značkou 37 T 30 / 2016. Zde je plný text (tučně zvýrazňuji to nejdůležitější) :

Věc : Doplnění mého podání ze dne 02. 05. 2017 proti rozhodnutí ze dne 29.04.2017 o vazbě

Můj právní zástupce JUDr. Bohumil Růna v zákonné lhůtě podal stížnost proti usnesení z vazebního zasedání ze dne 29. dubna 2017 a tentýž den jsem i já podal stížnost s tím, že důvody doplním dodatečně a to kvůli tomu, že jsem se nacházel psychicky v šokovém stavu.

Popis: Jsem v postavení obviněného v kauze, která nese analogické prvky kauzy, kde jsem byl od 13.09.1997 do 31.07.2007, to jest 13 let šikanován justicí v kauze, která se zapsala do novodobých dějin české justice jako "Ostuda Uzunoglu” ( výraz nebožtíka Pavla Dostala).

I tehdy jsem byl uvězněn po dobu 2,5 roku s tím, že všechny stupně soudní hierarchie, to jest od obvodního soudu až k nejvyššímu soudu (kde předsedal JUDr. Otakar Motejl, který následně rozhodnutí svého soudu "litoval”) rozhodli dle I. paragrafu 67 písmeno a) a mechanicky vše odůvodnili tím, že jsem cizinec z exotické země! A když jsem nabyl občanství SRN (jako jediný občan v novodobých dějinách SRN) ve vazební věznici České republiky, to jest mimo území Německa, teprve pak jsem byl propuštěn na svobodu. Ale já jsem neopustil ČR tak, jak tvrdily všechny odpovědné soudy všech stupňů rozhodující ve věci, trval jsem jako nikdo v dějinách české justice, aby se soud konal a byly to soudy, která nechtěly, aby se soud konal, dokonce s vykonstruovaným odůvodněním chtěli celou kauzu poslat do Turecka, i když jak já, jakožto obžalovaný, ale i ten, koho uměle určili za poškozeného, jsme byli v České republice.

Naivně jsem se domníval, že když jsem se díky nezákonnému postupu OČTR tehdy zapsal nechtěně do dějin české justice jako ostuda, tak by se nemohla stejná ostuda opakovat.... Mylně jsem se toto domníval....

Ve věci 37 T 30 / 2016 kde jsem obviněn:

1) Nikdy jsem se soudu nevyhýbal. A když ze záhadných důvodů bylo doručování mé pošty mé osobě znemožněno, obrátil jsem se s nesčetnými stížnostmi na vedení České pošty a o této skutečnosti jsem jak písemně, ale také i ústně, informoval JUDr. Jiří Wažika a požádal jsem ho, aby mi bylo sděleno, že si mám vyzvednout poštu u přímo u samotného soudu pro Prahu východ, což pan soudce toto vzal na vědomí a kdykoliv, na základě jeho sdělení neb sdělení jiných osob soudu, jsem se dostavil k soudu a vyzvedl jsem si opakovaně osobně poštu.

2) Když bylo soudní jednání z ledna soudem odročeno a to na základě žádosti mého obhájce, jelikož soudní úřednice nám s výmluvami nedodávala CD zvukového záznamu a tento záznam soudního jednání dodal osobně mému obhájci panu JUDr. Bohumilu Růnovi soudce pan JUDr. Jiří Wažik až 3 dny před jednáním v lednu, aby napravil pochybení zaměstnankyně svého soudu. Teprve pak jsme ho mohli nechat doslovně přepsat a předat znalcům, proto soudce JUDr. Jiří Wažik soudní líčení odročil.

Jelikož bylo soudní jednání odročeno, odjel jsem do Afriky jako jeden z nejerudovanějších (jeden z 3-4 ) odborníků z České republiky na radikální islám, to jest na islámský terorismus, abych doplnil své znalosti a abych následně tyto znalosti mohl sdělit i činitelům své hostitelské země. Během této cesty, kdy jsem získání vědomostí obětoval nejen své pohodlí v evropském prostředí, ale riskoval jsem i svůj život a jsem i onemocněl. A tuto skutečnost jsem sdělil soudci JUDr. Jiřímu Wažikovi, který mně emailem předtím sdělil, že se bude konat soudní líčení! Na jím osobně sdělené soudní líčení u soudu Praha východ jsem nebyl řádně předvolán! Přesto na jeho "soukromé” sdělení, že se bude konat soud, jsem se snažil dostavit, ale infikoval jsem se nějakým africkým bacilem. Komunikoval jsem se soudcem, jak jen to v těch afrických podmínkách šlo. Nejen že jsem v tom zdravotním stavu musel překonat telekomunikační překážky, ale též jsem musel dbát na svoje bezpečí v krajinách islamistů, kde všichni věděli, kolik jsem toho už publikoval o islamistickém teroru.

Následně jsem byl přepraven do Švýcarska, kde jsem byl dvakrát hospitalizován v kantonální nemocnici Fribourg (německy Freibourg). O mé hospitalizaci jsem informoval nejen soudce Jiřího Wažika, ale též jsem mu poslal vystavené neschopenky s podrobným vysvětlením, že ve Švýcarsku se neschopnost osoby určuje procentuálně a v mém případě, že byla shledána 100 % neschopnost. Ve Švýcarsku jsem ležel v nemocnici a dokonce v KARANTÉNĚ!!!

V té samé době jsem nekomunikoval nejen s JUDr. Jiřím Wažikem, ale též s předsedou téhož soudu Mgr. Martinem Dostálem a to z místnosti karantény Fribourgske nemocnice! Mgr. Martina Dostála jsem se ptal, zda někdo z OS Praha východ (včetně JUDr. Jiřího Wažika) splnil svou oznamovací povinnost z dokumentu znaleckého posudku MUDr. Vlastimila Tichého, primáře psychiatrické kliniky Ústřední vojenské nemocnice ČR a podal podnět k trestnímu stíhání vůči pachateli.

Je záhadou, proč od toho okamžiku pan JUDr. Jiří Wažik už se mnou přestal komunikovat a poslal mně už nikoliv sám, jak to celé týdny předtím činil, ale prostřednictvím kanceláře trestního oddělení soudu řadu otázek, na které jsem dle poučení mých obhájců nemusel odpovídat a to i s ohledem toho, abych nedostal sebe, své přátele či příbuzné do nebezpečí islámského teroru, jelikož k trestnímu spisu má přístup "kde kdo” a není to tajný svazek!

Můj obhájce mi sdělil, že to "vykoresponduje” se soudcem.

Nad rámec toho k podrobné lékařské zprávě, kterou vyžadoval soudce Wažik: tento požadavek jsem sdělil vedení nemocnice a trvalo týden, než jsem si ji mohl osobně vyzvednout, což je právě ta lhůta, kterou nám určil soudce. Moji právníci mi sdělili, že je potřeba, aby zpráva měla požadovanou kulturu, měl bych tu zprávu nechat úředně přeložit do českého jazyka, protože francouzsky asi pan soudce nezná a přeložit zprávu je potřeba i s ohledem na to, že úředním jazykem v ČR je čeština. Toto jsem učinil, překlad zprávy do češtiny jsem zajistil.

Po svém návratu komunikoval jsem se všemi úřady v ČR, včetně krajského soudu, kdy jsem osobně doručil na soud různá podání.

Po svém návratu jsem se potkal v řeznictví či v pekařství obce Mnichovice, odkud nedaleko bydlím, s policisty Policie ČR Praha východ jih, Leošem Tománkem či Kuncem, kteří provádějí již třetím rokem dle božských a lidských zákonů akce vůči mé osobě, které nelze jinak vnímat, než jako šikanu. Zda oni soudce úmyslně informovali falešně, to nevím.

Čím jsem si zasloužil, aby soudce právního – demokratického státu nařídil moje zatčení, tj., aby mně policisté dali "klepeta” na moje ruce, to nevím.

Na moje ruce mi dali "klepeta", na ruce, kterými jsem za svůj život psal, překlady a vydal 40 knih, aby sloužily lidstvu!

Na ty ruce, které psaly tisíce a tisíce článků, aby osvětlili lidstvu podstatu islamistického teroru, na ty ruce, které v urputných válkách jako ruce lékaře "Lékařů bez hranic" zachránili desítkám a desítkám lidí život, na ty ruce, které hladily, utěšovaly stovky dětí trpící v uprchlických táborech, na ty ruce, které jsem podával lidem na znamení přátelství?

Toto má být odměna mně a mým rukám za to, že se snažím již 46 let vybudovat přátelství mezi kurdským a českým národem?

Kladu oprávněnou otázku: qui bono je rozhodnutí soudce Wažika, zda právu či mezinárodnímu terorismu, proti kterému bojuje můj hrdý, statečný kurdský národ jako jediný na světě efektivně a já jsem jeho hlasem nejen v Česku!

Proto věřím, že odvolací soud zruší tohoto rozhodnutí, která nese všechny znaky emocionálního jednání soudce Wažika, která ale nemá a nemůže a nesmí mít oporu v právním řádě demokratického právního státu, ke kterému se hlásí Česká republika již 27 rokem.

S úctou

MUDr. Yekta Uzunoglu

Případ budu nadále sledovat. Pokusím se pochopit, proč se instituce, které by měly reprezentovat právo a řád, v případě Dr. Uzunoglu chovají nestandardním způsobem.

Radim Valenčík


Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4534-remake-kauzy-uzunoglu-sikana-ceskeho-kurda.html

Autor: Yekta Uzunoglu | neděle 7.5.2017 12:32 | karma článku: 13.53 | přečteno: 280x

Další články blogera

Yekta Uzunoglu

Klepetá

Drahý kurdský maliar Nuh Ateş opísal svojim perom klepetá, ktoré český sudca Jiří Wažik považoval za vhodné pre moje ruky ....

14.11.2017 v 7:59 | Karma článku: 8.89 | Přečteno: 152 | Diskuse

Yekta Uzunoglu

Ad blog pana Stejskala aneb K odchodu Barzáního

Kolega bloger pan Lubomír Stejskal dne 2.11.2017 reagoval na můj příspěvek k odchodu Barzaniho z funkce prezidenta iráckého Kurdistánu.

13.11.2017 v 7:10 | Karma článku: 10.61 | Přečteno: 164 | Diskuse

Yekta Uzunoglu

Klepeta

Drahý kurdský malíř Nuh Ateş popsal se svým perem klepeta, která český soudce Jiří Wažik považoval vhodné pro moje ruce....

11.11.2017 v 7:35 | Karma článku: 13.04 | Přečteno: 227 | Diskuse

Yekta Uzunoglu

Yankee go home !

V 60. a 70. rokoch to bol najhlasnejší slogan vo svete, od Vietnamu až po latinskú Ameriku ho mládež z celého sveta kričala a poriadne hlasno.

10.11.2017 v 13:55 | Karma článku: 9.03 | Přečteno: 171 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Lubomír Stejskal

Premiér cestovatel

Stabilita Libanonu je důležitá pro celkovou stabilitu regionu. Ta je obecně křehká – stačí málo a oheň je „na střeše“.

22.11.2017 v 0:20 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 31 | Diskuse

Jan Ziegler

Provládní ruský web lže, vraždy Čechů vydává za osvobození

Jestliže by nějaké německé noviny napsaly, že 15. března 1939 nás Němci osvobodili a zachránili před bolševismem, tak by z toho byl právem skandál. Rusové se ovšem dopustili srovnatelné urážky českého národa.

21.11.2017 v 20:58 | Karma článku: 22.65 | Přečteno: 386 | Diskuse

Dalibor Bartoš

Nutit někoho k vlastenectví

Tak tuto frázi použil dnes jistý Libor Dvořák, samozvaný expert na Rusko. Řekl - citace nebude přesná ale je možné si ji poslechnout na ČT24 - že, v Rusku se množí požadavky na zákony, které budou nutit lidi k vlastenectví, a že

21.11.2017 v 20:11 | Karma článku: 18.97 | Přečteno: 391 | Diskuse

David Vlk

Rusové jsou prostě pořád Rusáci

Imperialistický stát růžolících drbanů, který si vždy z Evropy utrhl co chtěl, požvýkal to, rozkradl, rozebral na součástky, vycucal nerostné suroviny a technologie a vládl tam za pomocí argumentů s tankovými pásy.

21.11.2017 v 19:01 | Karma článku: 33.71 | Přečteno: 1213 | Diskuse

Jan Dvořák

Policie se s vydávačkou tumlovala, ale teď bude na čekačce

Policie si s žádostí o vydání zločinných poslanců Babiše a Faltýnka pospíšila. Už ve sněmovně žádost o vydání je. Nenaplnil se optimistický scénář, že policie bude vyčkávat na nového ministra, a pak že se uvidí, spíš neuvidí.

21.11.2017 v 16:10 | Karma článku: 25.22 | Přečteno: 999 | Diskuse
Počet článků 282 Celková karma 15.66 Průměrná čtenost 743

yektauzunoglu.com 

https://www.facebook.com/MUDrYektaUzunoglu

https://twitter.com/YektaUzunoglu?

 

MUDr. Yekta Uzunoglu (kurdským jménem Yekta Geylanî, * 10. května 1953 Silvan, Turecko) je kurdský lékař a podnikatel s arménskými kořeny (mezi jeho předky byli turečtí Arméni, oběti Arménské genocidy na konci první světové války).[zdroj?] Mimo svých profesí se celoživotně angažuje jako kurdský aktivista (upozorňování na potlačování kurdské menšiny v Turecku, Íránu a Iráku), spisovatel a překladatel: Je například autorem překladů částí Bible a děl Karla Čapka do kurdštiny, a naopak kurdské poezie i prózy do češtiny a němčiny. V roce 2006 obdržel cenu Františka Kriegla.Od roku 1996 německé občanství.Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.